• Slider
  • Slider
  • Slider

Vi skaper Jessheims beste barnehage

SØRHOLTET BARNEHAGE - SMÅ ØYEBLIKK - STORE DRØMMER

Vi er en non-profit privat foreldreeid andelsbarnehage med 4 avdelinger som ligger flott til på Jessheim med kort vei til kjempefine turområder.

Du trenger ingen matpakke hos oss, da vi har en egen kokk som lager gode og sunne måltider fra bunnen av. Ved å inkludere barna i matlagingen gir vi de en verdifull følelse av deltagelse og mestring. Ikke minst gir det også matglede og økt nysgjerrighet for nye smaker og retter.

I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. Vår visjon i Sørholtet barnehage er å skape Jessheims beste barnehage for barn, foreldre og ansatte.

Våre kjerneverdier er GLIMT; Glede – Likeverd – Identitet - Medvirkning – Trygghet

Vi tar jobben vår alvorlig og etterlever disse kjerneverdiene hver dag for å ivareta et meget godt fundament for barnehagen. Som et resultat har vi flere år på rad skåret blant de aller beste på den årlige Foreldreundersøkelsen som utdanningsdirektoratet administrerer.

Vi har en særdeles god og stabil personalgruppe som fyller alle krav til kompetanse og kvalitet. Våre voksne ser viktigheten av god lek. De gir barna felles forutsetninger, materialer, engasjerer seg, støtter der det trengs, og ser hvor veldig viktig det er å sette av tid.

Å jobbe med livsmestring innebærer å la barna få erfaringer med alle livets sider; medgang og og motgang, glede og sorg, prøve og feile, samhold og relasjoner, men også orke å være alene.

De voksne er aktive deltakere i barnas hverdag, setter ord på opplevelser og følelser, støtter og veileder. Vi ønsker i å gi alle barn en god start på livet. Her hos oss skal alle barn fullt ut oppleve og forstå hvor viktige de er!

Sammen med trygge voksne kan verden erfares og erobresTa gjerne kontakt med oss.Velkommen til Sørholtet barnehage