Foreldreundersøkelen 2022

Takk for deltakelse i foreldreundersøkelsen 2022. I år var det 78,4% av de inviterte som deltok. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2022.

Avdelingene har fått hver sin rapport og resultatene skal drøftes og tiltak iverksettes.

Samlet resultatoversikt for barnehagen ser slik ut ( 5 er høyest mulig skår i undersøkelsen):

 

Sørholtet andelsbarnehage (2022)

Ute- og innemiljø

4,4

Relasjon mellom barn og voksen

4,6

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

4,2

Barnets utvikling

4,7

Medvirkning

4,4

Henting og levering

4,4

Tilvenning og skolestart

4,6

Tilfredshet

4,7