Foreldreundersøkelsen 2019

I november og desember 2019 deltok vi i foreldreundersøkelsen for barnehager fra Utdanningsdirektoratet.Hos oss deltok hele 90,91 % denne gangen, det er vi kjemepfornøyde med :-)Resultatene fra undersøkeslen vil nå bearbeides på alle avdelingene som skal utarbeide tiltak for sin avdeling som de skal ha økt fokus på fremover.  

Avdeling Jordbærstua gikk seirende ut i vår interne konkurranse hvor alle besvarte undersøkelsen. De kan velge seg en premie med verdi inntil 1000 kr til glede for barna på avvdelingen.

Resultatene for de ulike kategoriene finner du her. Høyset mulig score er 5: /file/foreldreunderskelsen-1sorholtet.pdf

I Ullensaker kommune kom vi som nummer tre på lista over de som scoret høyest. Det er en familiebarnehage og en liten barnehage som fikk høyere score enn oss. Se bilde av tabell tatt fra Romerike blad sin repotasje vedrørende resultatene fra foreldreundersøkelsen./file/resultater-2019.png