Foreldreundersøkelsen 2023

Takk for deltakelse i foreldreundersøkelsen 2023. I år var det 88,5% av de inviterte som deltok. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2023.

Avdelingene har fått hver sin rapport og resultatene skal drøftes og tiltak iverksettes.

Samlet resultatoversikt for barnehagen ser slik ut ( 5 er høyest mulig skår i undersøkelsen):

 

 

Sørholtet andelsbarnehage (2023)

Ute- og innemiljø

4,3

Relasjon mellom barn og voksen

4,5

Barnets trivsel

4,7

Informasjon

4,2

Barnets utvikling

4,7

Medvirkning

4,3

Henting og levering

4,4

Tilvenning og skolestart

4,4

Tilfredshet

4,6