Pedagogisk

Barnehagen må følge lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Utfra disse har vi lagd vår egen plan. 
Årsplan 2023, Sørholtet barnehage er en overordnet plan for hele barnehagen. 
Her vil du finne aktuell informasjon om hva vi vektlegger i vårt pedagogiske arbeid.

Lenken til den finner du her: Årsplan 2023


Skolestarterne har et eget spennende pedagogisk opplegg og deres plan finner du under fanen skolestarterne
 

 

Her finner du lenker til aktuelle nettsider:

Ullensaker kommune enhet for barnehager - her finner du informasjon om barnehagene i Ullensaker kommune

Private Barnehagers Landsforbund  - Sørholtet er organisert i PBL

Kunnskapsdepartementet - her finner du lover og regler, rammeplanen og andre publikasjoner

Barnehageforum - informasjonsside på nettet med barnehagerelaterte nyheter, spesielt rettet mot foreldre

Barnehageboken -  En nyttig bok spesielt for foreldre som er nye i barnehagen.

Barnehage.no - nyhetside fra PBL