Informasjon

Her vil du finne aktuell informasjon i tilknytning til barnehagen.

Priser, vedtekter, FAU, årshjul m.m.

Daglig informasjon mellom barnehagen og foreldrene foregår med kommunikasjonsverktøyet Mykid(app/nettside) i tillegg til samtaler i bringe-/og hentesituasjonene eller på telefon.

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 24.04.2019

Protokoll fra Årsmøtet 2021

Nederst på siden finner du aktuelle lenker til sider med aktuell barnehageinformasjon.


Prisene i Sørholtet barnehage er

På bakgrunn av barnehagereformen og regjeringens makspris er
barnehageprisen pr. 01.01.21:
Følgende satser gjelder :

100% plass:
3230 kr. pr. måned ( 11 mnd. i året, juli er betalingsfri). 

I tillegg betales matpenger pr. måned kr. 400,-  
Dette dekker frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid, frukt og melk hver dag.
Barnehagen serverer tre-fem varmlunsjer i uken 

Søskenmoderasjon:
30% for 1. søsken
50% for 2. søsken
og videre

Det er mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling på Ullensaker kommune sin nettside. Link til søknadskjema finner du her:

Informasjon fra kommunen kan du lese her: Norsk:  /file/informasjonsskriv-til-foresatte.docx, Engelsk: /file/engelsk-informasjonsskriv-til-foresatte.pdf
Informasjonen er oversatt til disse språkene: Arabisk, Polsk, Persisk, Russisk, Litauisk og Tigrinja. Ta kontakt om du ønsker dokumentet på noen av disse språkene.
 

FAU ( FORELDRENES ARBEIDSUTVALG) SØRHOLTET BARNEHAGE 2020/2021:

Trollebo: Jon Idar (far til Cornelia) og Iren ( mor til Jonas)

Eventyrland: Tonje ( mor til Hanna og Mikkel) og Hanne( mor til Selma og Herman)

Blåbærskogen: Bronwen( mor til Isla og Saga) og Hildegunn ( mor til Milla)

Jordbærstua: Anette( mor til Oliver på avd. og Tindra på Eventyrland) og Anisa (mor til Selina)
 

Kontakt med FAU kan nås ved e-post til leder: Jon Idar Henie 

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) SØRHOLTET BARNEHAGE 2020/2021

Følgende personer er valgt inn i SU:

Foreldrerepresentant:Miriam Lundberg
Ansatterepresentanter: Mona Finberg og Anne Fossum
Eierrepresentanter: Charlotte Kolle

Kontakt med SU kan nås ved leder: 

 

Sider med informasjon om barnehager:

www.barnehage.no

www.pbl.no

www.barnehageforum.no

www.ullensaker.kommune.no

Foreldreutvalget for barnehager - FUB