Informasjon

Her vil du finne aktuell informasjon i tilknytning til barnehagen.

Priser, vedtekter, FAU, årshjul m.m.

Daglig informasjon mellom barnehagen og foreldrene foregår med kommunikasjonsverktøyet Mykid(app/nettside) i tillegg til samtaler i bringe-/og hentesituasjonene eller på telefon.

Vedtekter vedtatt på årsmøte 19.04.2023

Protokoll fra årsmøte 2023

Nederst på siden finner du aktuelle lenker til sider med aktuell barnehageinformasjon.


Prisene i Sørholtet barnehage er

På bakgrunn av barnehagereformen og regjeringens makspris er
barnehageprisen pr. 01.08.22:
Følgende satser gjelder :

100% plass:
3050 kr. pr. måned ( 11 mnd. i året, juli er betalingsfri). 

I tillegg betales matpenger pr. måned kr. 480,-  . 
Dette dekker frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid, frukt og melk hver dag.
Barnehagen serverer tre-fem varmlunsjer i uken 

Søskenmoderasjon:
30% for 1. søsken
50% for 2. søsken
og videre

Det er mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling på Ullensaker kommune sin nettside. Link til søknadskjema finner du her:

Informasjon fra kommunen kan du lese her: Norsk:  /file/informasjonsskriv-til-foresatte.docx, Engelsk: /file/engelsk-informasjonsskriv-til-foresatte.pdf
Informasjonen er oversatt til disse språkene: Arabisk, Polsk, Persisk, Russisk, Litauisk og Tigrinja. Ta kontakt om du ønsker dokumentet på noen av disse språkene.
 

FAU ( FORELDRENES ARBEIDSUTVALG) SØRHOLTET BARNEHAGE 2022/2023:

Trollebo: Iren Gjengstø og Anders Myhrvold Engen

Eventyrland: Joachim Kolle og Juni B. Angelfoss

Blåbærskogen: Bronwen Franke og Thilde Lystad

Jordbærstua: Mona Johansen og Maria Mork Carlsen
 

Kontakt med FAU kan nås ved e-post til leder: Joachim Kolle

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) SØRHOLTET BARNEHAGE 2022/2023

Følgende personer er valgt inn i SU:
Foreldrerepresentant: Juni B. Angelfoss
Ansatterepresentanter: Mona Finberg og Anne Fossum
Eierrepresentanter: Eirik Risjord

Kontakt med SU kan nås ved leder: 

 

Sider med informasjon om barnehager:

www.barnehage.no

www.pbl.no

www.barnehageforum.no

www.ullensaker.kommune.no

Foreldreutvalget for barnehager - FUB