MYKID

For dere som har barn i Sørholtet barnehage er det viktig at dere følger med på mykid. Informasjon legges fortløpende ut der. Vi bruker mykid som vår kommunikasjonskanal mellom barnehagen og hjemmene. Avdelingene har lagt ut videoklipp i mykid, for å se disse følg retningslinjene på oppslagstavla. 

Hilsen alle oss i barnehagen