Lek og livsmestring

Lek og livsmestring

«Vi vil støtte barna på veien til å bli den beste utgaven av seg selv, for på den måten å stå mest mulig rustet til å møte verden på egen hånd.»

Vi har valgt å satse på temaene lek og livsmestring og har stort fokus på disse i hverdagen i barnehagen.

 

Leken har en sentral plass i alle barns liv, og skal anerkjennes for sin egenverdi. Leken er først og fremst barnas egen utrykksmåte, den er frivillig, indremotivert og lystbetont.

Samtidig stimulerer leken barnet til kreativitet og fantasi, utforskning og bearbeiding av inntrykk og opplevelser, og til å bruke hele seg, emosjonelt, kognitivt, motorisk og språklig.

På den måten vil leken også være en læringsarena.

Personalet ser viktigheten av god lek. De gir barna felles forutsetninger, materialer, engasjerer seg, støtter der det trengs, og setter av tid.

 

Å jobbe med livsmestring innebærer å la barna få erfaringer med alle livets sider; medgang og og motgang, glede og sorg, prøve og feile, samhold og relasjoner, men også orke å være alene. 

De voksne er aktive deltakere i barnas hverdag, setter ord på opplevelser og følelser, støtter og veileder.

 

Sammen med trygge voksne kan verden erfares og erobres.»

 

 

 

 

 

Mediatek