Foreldreundersøkelsen 2021

Ved årskiftet 2021/2022 forelå resultatene av foreldreundersøkelsen for 2021.

Denne gangen var det 63 % av foreldrene som besvarte undersøkelsen. Det er dessverre litt lavt, men har nok en sammenheng med koronapandemien.

Nedenfor ser dere resultatene utfra de ulike kategoriene.

Avdelingene har analysert resultatene og vi har iført tiltak vedrørende informasjonspunktet.

Grunnet pandemien har vi hatt noe mindre foreldrekontakt enn tidligere fordi et av smittevernstiltakene har vært at kun to foreldre har kunnet oppholde seg i garderoben samtidig. Det har ført til at oppholdstiden for foreldrene har blitt kortet ned og vi har hatt mindre tid til daglig kontakt med den enkelte.

Foreldreundersøkelsen

 

Sørholtet andelsbarnehage (2021)

Ute- og innemiljø

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,5

Barnets trivsel

4,7

Informasjon

4,1

Barnets utvikling

4,6

Medvirkning

4,3

Henting og levering

4,5

Tilvenning og skolestart

4,7

Tilfredshet

4,6