Foreldreundersøkelsen 2018

 

 

Her ser du resultatene  av foreldreundersøkelsen for Sørholtet barnehage i 2018. Dette året gikk vi over til å delta på en annen undersøkelse enn vi har hatt tidligere. Vi deltok på Foreldreundersøkelsen som utdanningsdirektoratet administrerer.     

Fem er høyest mulig skår på alle kategorier. Vår høysete skår er 4,9 på barns trivsel og det er vi veldig fornøyd med. Vi skårer lavest på informasjon og henting/levering med 4,5. Her har vi internt jobbet med resultatet og funnet tiltak for å bedre kommuniksjonen med foreldrene.  

Svarprosenten i år var på : 83,78 %   

Oversikt over resultatene finner du her: /file/foreldreunderskelsen-2018.pdf