Foreldreundersøkelsen 2020

Resultatene for foreldreundersøkelsen 2020 forelå ved årsskiftet til 2021.

I år fikk vi en svarprosent på 87,2%, noe vi er godt fornøyd med.

Høyeste mulige skår er 5,nedenfor ser dere våre resultater innenfor de ulike kategoriene.

Resultatene har også kommet avdelingsvis og vi vil jobbe videre med disse internt i barnehagen.

Foreldreundersøkelsen 2020

 

Sørholtet Andelsbarnehage (2020)

Ute- og innemiljø

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,7

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

4,4

Barnets utvikling

4,7

Medvirkning

4,5

Henting og levering

4,5

Tilvenning og skolestart

4,9

Tilfredshet

4,8