Jordbærstua

hurra
Jordbærstua er en småbarnsavdeling med plass til 15 barn i alderen 1-3 år.

Jordbærstua er en småbarnsavdeling med plass til 15 barn i alderen 1-3 år. Vårt viktigste mål er at barna skal oppleve et godt samspill med de andre barna og de voksne på avdelingen. Vi legger stor vekt på trygghet og omsorg i hverdagen, og at barna skal være glade og aktive. Vi er opptatt av å se og anerkjenne hvert enkelt barn og vi griper øyeblikkene i hverdagen. I løpet av uka prøver vi å legge opp til varierte aktiviteter både ute og inne.Vi bruker både sang, musikk, samtale, formingsaktiviteter, bilder og sanseinntrykk. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen.

Foreldrelogin

Kontaktinformasjon

Telefon: 67 02 47 73

Mobil: 977 28 418

E - post: jordbaerstua@sorholtet.no

Pedagogisk leder: Lisa Marie Grønning Nielsen/Mette Berg/Mona Finberg ()