Brukerundersøkelsen 2014

Brukerundersøkelsen 2014

img_1118

HURRA :-). Vi har klart det :-) Superstolte av resultatet på årets brukerundersøkelse for barnehagene i Ullensaker kommune. Vi har nådd visjonen vår; sammen skal vi skape Jessheims beste barnehage for barn, foreldre og ansatte :-). En stooor fanfare til oss selv. Dette skal feires.

Vi er den barnehagen som skåret høyest på helhetsvurdering i brukerundersøkelsen 2014 for barnehagene i kommunen med skår på 5,8 ( der 6 er toppskår)!

 

img_1122

 

Og her er premien vi fikk :-)