Pedagogisk

Barnehagen må følge lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Utfra disse har vi lagd våre egne planer og de vil dere finne lenker til på denne siden. 
Årsplan 2018, Sørholtet barnehage er en overordnet plan for hele barnehagen.
Her vil du finne aktuell informasjon om hva vi vektlegger i vårt pedagogiske arbeid.

Lenken til den finner du her: Årsplan 2018

Avdelingene lager årsplaner; under avdelingens navn finner du den aktuelle planen.

Skolestarterne har et eget spennende pedagogisk opplegg og deres plan finner du under fanen skolestarterne

I vår barnehage har vi aldersinndelte klubber hver onsdag 0945-1200. For de yngste barna ( Miniklubben og Tusseladdene) starter klubbene etter nyttår. For de eldre barna starter klubbene onsdag 2. september.
Vi har valgt å dele barna inn i disse klubbene hvor vi setter fokus på tema/aktiviteter som passer spesielt for dem.

 

Rytmetrollene

 

Vettene

 

Skolestarterne

 

Her finner du lenker til aktuelle nettsider:

Ullensaker kommune enhet for barnehager - her finner du informasjon om barnehagene i Ullensaker kommune

Private Barnehagers Landsforbund  - Sørholtet er organisert i PBL

Kunnskapsdepartementet - her finner du lover og regler, rammeplanen og andre publikasjoner

Barnehageforum - informasjonsside på nettet med barnehagerelaterte nyheter, spesielt rettet mot foreldre

Barnehageboken -  En nyttig bok spesielt for foreldre som er nye i barnehagen.

Barnehage.no - nyhetside fra PBL