Kontakt oss

Sørholtet barnehage er en kulturbarnehage og vektlegger mange ulike typer kulturaktiviteter i løpet av et barnehageår som: musikk, dans, drama, leker, friluftsliv, formingsaktiviteter, idrett og nærmiljøets historie..

Barn og voksne i Sørholtet barnehage er kreative, glade, allsidige, blir utfordret til å prøve nye ting og har rett til å være med å bestemme over egen hverdag.

Vi har turdag til skogplassen vår, IT utstyr på alle våre avdelinger, egne planer for skolestarterne og et tilrettelagt tilbud til alle barna som ivaretar rammeplanens innhold.

 

Daglig leder/kontor: 67 02 47 70/ 905 89 343    e-post: styrer@sorholtet.no

Jordbærstua:          977 28 418/ 67 02 47 73     e-post: jordbaerstua@sorholtet.no

Trollebo:                  977 26 742 / 67 02 47 74    e-post: trollebo@sorholtet.no

Eventyrland:            954 06 735/ 67 02 47 71     e-post: eventyrland@sorholtet.no

Blåbærskogen:        954 38 329/ 67 02 47 72     e-post: blaabaerskogen@sorholtet.no

Skoletartergruppa:   994 98 616                          e-post: skolestarterne@sorholtet.no

 

Takk for din henvendelse vi setter pris på alle tilbakemeldinger.

Navn
Epost
Melding