Kultur

Kultur

Ved å være sammen over tid former vi vår kultur. Barnekulturen er det viktig for oss å ha fokus på.

Barn skaper sin egen kultur utfra egne opplevelser, og der barn og voksne er sammen over tid formes vår kultur.

Kultur for oss vil dermed være «flytende» og kontinuerlig i utvikling, ettersom nye barn og voksne berører oss.

I dette ligger det mange muligheter, som sang, musikk, fortellinger, dans, lek, friluftsliv, filosofi, formingsaktivitet, idrett, opplevelser, arrangementer, nærmiljøets historie og mye mere.

 

 

Mediatek