Vedtektsendring vedtatt 07.03.2022

7. mars ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte i barnehagen hvor sak vedrørende åpningstid ble behandlet.

Årsmøtet besluttet vedtektsendring i § 24 åpningstid og det medfører at barnehagen vil være sommerstengt uke 28 og 29 sommeren 2022.

Se våre vedtekter under fanen informasjon.