Planleggingsdager 2020/2021

Planleggingsdagene  2020/2021 er følgende:

Fredag 21/8-20

Fredag 30/10-20

Mandag 4/1-21

Fredag 12/3-21

Fredag 14/5-21

Barnehagen er stengt for barna disse dagene.