Planleggingsdager 2021/2022

Planleggingsdagene  2021/2022 er følgende:
Fredag 20/8-2021
Fredag 29/10-2021
Mandag 3/1-2022
Fredag 18/3-2022
Fredag 27/5-2022

Barnehagen er stengt for barna disse dagene.