Koronaviruset

I forbindelse med koronaviruset følger vi  smittevernveilederen, folkehelseinstituttets anbefalinger og kommuneoverlegens retningslinjer i vårt daglige smittevernarbeid og organisering av barnehagedagene. Vi har beredskapsplaner for de ulike nivåene i trafikklysmodellen og er foreberedt på raske endringer om det blir nødvendig.

Kommuneoverlegen sendte ut informasjon til foresatte i skoler og barnehager onsdag 11. mars. Informasjonen finner du her: /file/koronainformasjon.pdf .

Vi har økt fokus på våre renholdsrutiner og håndhygiene i barnehagen for tiden. 

Mye oppdatert informasjon blir lagt ut i mykid, det er viktig for foreldrene å følge med i mykid!

Har du spørsmål eller behov for kontakt med oss kan styrer kontaktes på e-post: styrer@sorholtet.no, på telefon: 90589343, eller kontakt barnets avdeling i åpningstiden.