Informasjonsmøte for nye foreldre

Onsdag 1. juni kl. 18.00 innkaller vi nye foreldre til informasjonsmøte i barnehagen.

Egen invitasjon blir sendt ut i god tid.