Årsplan 2020

Årsplanen for 2020 ble vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget 05.02.20. Dere finner link til den under fanen Pedagogisk.

Vi har videreført årsplanen i 2021.