Årsmøte 26. mai 2020

Vi ønsker alle andelseierne(foreldrene) velkommen til årsmøte tirsdag 26. April kl. 19.00. Innkalling og saksdokumenter er sendt andelseierne i egen e-post.

På grunn av koronasituasjoonen er det i år påmelding til årsmøtet. Send e-post med påmelding til: styrer@sorholtet.no innen kl. 12.00 tirsdag 26.mai.