Planleggingsdager 2019/2020

Planleggingsdagene  2019/2020 er følgende:

Fredag 16. august 2019

Fredag 1. november 2019

Torsdag 2. januar 2020

Fredag 13. mars 2020

Fredag 22. mai 2020

 

Barnehagen er stengt for barna disse dagene.